ក្រសួងទេសចរណ៍ប្រកាសជ្រើសរើសបេក្ខជន សិស្ស និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលទូទៅ ឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន១៥កន្លែង

ថ្ងៃពុធ ទី ១៧ កក្កដា ២០១៩​
25

ក្រសួងទេសចរណ៍ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជន សិស្ស និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលទូទៅឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងទេសចរណ៍សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន១៥ កន្លែង នៅទីស្ដីការក្រសួងទេសចរណ៍ និងមន្ទីរទេសចរណ៍រាជធានី ខេត្ត។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់