(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា សម្តែងការខកចិត្ត និងធ្វើការបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៩ដែលសភាអាមេរិកបានអនុម័ត

ថ្ងៃពុធ ទី ១៧ កក្កដា ២០១៩​
9

ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា សម្តែងការខកចិត្ត និងធ្វើការបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៩ដែលសភាអាមេរិកបានអនុម័ត

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់