ប្រសាសន៍ទាំងស្រុងរបស់ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងពិធីផ្ទេរការគ្រប់គ្រងសាលាកុមារពិការភ្នែក និងកុមារគថ្លង់ នៃអង្គការគ្រួសារថ្មី ឱ្យមកស្ថិតក្រោមឱវាទក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ថ្ងៃចន្ទ ទី ១ កក្កដា ២០១៩​
37

ប្រសាសន៍ទាំងស្រុងរបស់ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងពិធីផ្ទេរការគ្រប់គ្រងសាលាកុមារពិការភ្នែក និងកុមារគថ្លង់ នៃអង្គការគ្រួសារថ្មី ឱ្យមកស្ថិតក្រោមឱវាទក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងការដាក់ឱ្យដំណើរការវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំពិសេស
ថ្ងៃចន្ទ ១៤រោច ខែជេស្ឋ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់