ពិធីដាំកូនឈើដើម្បីលម្អទីស្នាក់ការបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្មីដែលទើបសាងសង់រួច

ថ្ងៃសុក្រ ទី ១៤ មិថុនា ២០១៩​
8

ពោធិ៍សាត់៖ លោក ខូយ រីដា សមាជិកគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ លោក ពុំ ចន្ថា អនុប្រធានយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ តំណាង លោក បណ ស៊ុយ សែម សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានឹងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តធិ៍សាត់ លោក ម៉ៅ ធនិន ប្រធានគណៈកម្មាធិការបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ រួមមានយុវជនគណបក្សប្រជានជនកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ យុវជន គ2 78 យុវជនសម្ព័ន្ធស្រទាញ់សន្តិភាពនឹងយុវជនមកពីសង្កាត់ជាច្រើនរូបចូលរួមដាំកូនឈើ​ដើម្បីលម្អទីស្នាក់ការបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្មីដែលទើបសាងសង់រួច ។

បញ្ចេញយោបល់