អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ថ្វាយព្រះពរ សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រី ក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជនុគម្រប់ ៨៣ព្រះវស្សា យាងចូល៨៤ព្រះវស្សា

ថ្ងៃសុក្រ ទី ១៤ មិថុនា ២០១៩​
11

អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ថ្វាយព្រះពរ សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រី ក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជនុគម្រប់ ៨៣ព្រះវស្សា យាងចូល៨៤ព្រះវស្សា

បញ្ចេញយោបល់