(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន លើកឡើងពីអត្ថប្រយោជន៍ និងកាលានុវត្តភាព​៣ចំណុចរបស់បដិវត្តឧស្សាហកម្មទី៤

ថ្ងៃពុធ ទី ១២ មិថុនា ២០១៩​
12
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់