សេចក្តីជូនដំណឹងពីកាលបរិច្ឆេទនៃត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្ដដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនត្រួតពិនិត្យចល័ត

ថ្ងៃពុធ ទី ១២ មិថុនា ២០១៩​
11

ស្វាយរៀង៖ មន្ទីរសាធារណការខេត្តស្វាយរៀង បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកាលបរិច្ឆេទ នៃត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្ដ ដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនត្រួតពិនិត្យចល័ត ដែលនឹងចាប់ដំណើរការត្រួតពិនិត្យ នៅលើផ្លូវក្រុងលេខ១១៩ (រង្វង់មូលនាគបាញ់ទឹក មាត់ទន្លេ) ស្ថិតក្នុងក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀងចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

បញ្ចេញយោបល់