(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោក ឌី វិជ្ជា ហួសចិត្តនឹងការលើកឡើងរបស់ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី

ថ្ងៃចន្ទ ទី ១០ មិថុនា ២០១៩​
53
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់