(សូមទស្សនាវីដេអូ) លិខិតមិត្តអ្នកអាន៖ មនុស្សម្នាក់ជាអាយ៉ងរបស់ខ្លួនស្លាប់ អាមេរិកស្រែកឡូឡា ប៉ុន្តែគ្រាប់បែកជិត ៣លានតោន របស់អាមេរិក ទម្លាក់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែររាប់សែននាក់ បែរជាសម្ងំស្ងៀម គ្មានពាក្យសុំទោស មួយម៉ាត់ចំពោះមុខពលរដ្ឋខ្មែរឡើយ

ថ្ងៃអង្គារ ទី ២១ ឧសភា ២០១៩​
11

លិខិតមិត្តអ្នកអាន៖ មនុស្សម្នាក់ជាអាយ៉ងរបស់ខ្លួនស្លាប់ អាមេរិកស្រែកឡូឡា ប៉ុន្តែគ្រាប់បែកជិត ៣លានតោន របស់អាមេរិក ទម្លាក់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែររាប់សែននាក់ បែរជាសម្ងំស្ងៀម គ្មានពាក្យសុំទោស មួយម៉ាត់ចំពោះមុខពលរដ្ឋខ្មែរឡើយ

បញ្ចេញយោបល់