(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ សមត្ថកិច្ចចុះបិទ និងឃាត់ខ្លួនប្រធានក្រុមហ៊ុន GCG Asia ដែលយកឈ្មោះ និងរូបលោកនាយករដ្ឋមន្រ្ដី ហ៊ុន សែន ទៅប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់

ថ្ងៃសុក្រ ទី ១៧ ឧសភា ២០១៩​
28

សមត្ថកិច្ចចុះបិទ និងឃាត់ខ្លួនប្រធានក្រុមហ៊ុន GCG Asia ដែលយកឈ្មោះ និងរូបលោកនាយករដ្ឋមន្រ្ដី ហ៊ុន សែន ទៅប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់

 

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់