រដ្ឋបាលស្រុកកំពង់លែង ជូនដំណឹងស្ដីពីការបន្ថែមម៉ោងចម្លង របស់ក្រុមហ៊ុនការណូត ទទឹង កំពង់បឹង-កំពង់ឆ្នាំង

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ១៤ មីនា ២០១៩​
6

កំពង់ឆ្នាំង៖ រដ្ឋបាលស្រុកកំពង់លែង សូមជម្រាបជូនដំណឹង ស្តីពីការបន្ថែមម៉ោងកាណូតដរ ទទឹង ចម្លងជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ពីម៉ោង ៦:៣០នាទីព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង ២២:០០នាទីយប់ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខនេះ

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលស្រុកកំពង់លែង ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ៖

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់