(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-កូរ៉េខាងត្បូង កើនឡើងជាលំដាប់ នៅរយៈពេល១០ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ១៤ មីនា ២០១៩​
3

ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-កូរ៉េខាងត្បូង កើនឡើងជាលំដាប់ នៅរយៈពេល១០ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់