(សូមទស្សនាវីដេអូ) ទស្សនៈមិត្តអ្នកអាន ៖ ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី យកអធិបតេយ្យជាតិដាក់លក់

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ៧ កុម្ភៈ ២០១៩​
11

ទស្សនៈមិត្តអ្នកអាន ៖ ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី យកអធិបតេយ្យជាតិដាក់លក់

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់