(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា ស្ថិរភាពនយោបាយនិងសង្គមជាឱកាសមាសនៅកម្ពុជា ក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ និងពាណិជ្ជករបរទេស

29
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់