(សូមទស្សនាវីដេអូ) ទស្សនៈមិត្តអ្នកអាន៖ ហេតុអ្វីបានជាទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី មិនឱ្យអតីតថ្នាក់ដឹកនាំបក្សប្រឆាំង ទាំង១១៨នាក់ ស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយ?

ថ្ងៃសុក្រ ទី ១១ មករា ២០១៩​
13

ទស្សនៈមិត្តអ្នកអាន៖ ហេតុអ្វីបានជាទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី មិនឱ្យអតីតថ្នាក់ដឹកនាំបក្សប្រឆាំង ទាំង១១៨នាក់​ ស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយ?

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់