(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ លោក យ៉ែម បុញ្ញឫទ្ធិ និងកញ្ញា កឹម មនោវិទ្យា លើកឡើងថា សន្និសីទសម្រេចឱ្យ សម រង្ស៊ី ធ្វើជាប្រធានស្តីទី អតីតគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ជាការធ្វើបក្សប្រហារ

13

លោក យ៉ែម បុញ្ញឫទ្ធិ និងកញ្ញា កឹម មនោវិទ្យា លើកឡើងថា សន្និសីទសម្រេចឱ្យ សម រង្ស៊ី ធ្វើជាប្រធានស្តីទី អតីតគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ជាការធ្វើបក្សប្រហារ

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់