(សូមទស្សនាវីដេអូ) នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា ប្រកាសមិនអត់ឱនដាច់ខាត ចំពោះការញុះញង់ធ្វើរដ្ឋប្រហារ និងបដិវត្តន៍ពណ៌ ដើម្បីបំផ្លាញសន្តិភាពនៅកម្ពុជា

11
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់