សូមទស្សនាវីដេអូក្រោមចំណងជើងថា រួមគ្នាជ្រោងទង់ស្មារតីដែកថែប ការពារខឿនឯករាជ្យ​ និងអធិបតេយ្យជាតិខ្មែរ!

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១៨ ឧសភា ២០១៩​
58

សូមទស្សនាវីដេអូក្រោមចំណងជើងថា រួមគ្នាជ្រោងទង់ស្មារតី​ដែកថែប ការ​ពារ​ខឿ​ន​​ឯករាជ្យ​ និង​អធិបតេយ្យ​ជាតិខ្មែរ!
មានរយៈពេល ២៦នាទី ៥០វិនាទី

ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់