(សូមទស្សនាវីដេអូ) លោក សុខ​ ឥសាន ថា ទណ្ឌិតសម រង្ស៊ី​កំពុងខិតខំលេីកតម្លៃខ្លួនក្នុងខណៈជីវិតនយោបាយរបស់ខ្លួនត្រូវបានបញ្ចប់រួចហេីយ!

12
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់