(សូមទស្សនាវីដេអូ)៖ពិភពលោកសាទរចំពោះប្រាសាទអង្គរ ដ៏អច្ឆរិយរបស់ខ្មែរ ដែលនៅតែជាសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រល្បីលើសគេលើពិភពលោក

10
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់