(សូមទស្សនាវីដេអូ) ទស្សនៈកូនខ្មែរ៖ មន្ត្រីរាជការ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសាទរកំណែទម្រង់ប្រាក់ខែ!

20
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់