សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូស្តីពី តើប្រជាធិបតេយ្យ និងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ពិត ជាស្លាប់មែនឫ បន្ទាប់ពីអតីត បក្សប្រឆាំង ត្រូវបាន រំលាយ?

26
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់