សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ ស្តីពី ការកាត់ជំនួយបរទេសជាសមិទ្ធិផលដ៏ធំបំផុតរបស់អតីតបក្សប្រឆាំង

32
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់