សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ ស្តីពី ការកាត់ជំនួយបរទេសជាសមិទ្ធិផលដ៏ធំបំផុតរបស់អតីតបក្សប្រឆាំង

22
ចែករំលែក

បញ្ចេញយោបល់