កម្ពុជាជាប់ឆ្នោត ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម (ECOSOC) របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អាណត្តិមួយឆ្នាំ (២០១៩)

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ១៤ មិថុនា ២០១៨​
34

ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថា នេះគឺជាជោគជ័យដ៏ធំធេងថ្មីមួយទៀតរបស់កម្ពុជា ក្នុងការលើកស្ទួយកិត្តិយស និងកិត្យានុភាពជាតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិ បន្ទាប់ពីកម្ពុជាត្រូវបានជ្រើសតាំងនៅពីថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ធ្វើជាអនុប្រធាននៃសម័យប្រជុំលើកទី៧៣ របស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ សម្រាប់អាណត្តិពីខែកញ្ញា ២០១៨ ដល់ខែកញ្ញា ២០១៩ រួមជាមួយប្រទេសចំនួន១៥ផ្សេងទៀត និងប្រទេសសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង៥ នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិ។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖

 

បញ្ចេញយោបល់