(សូមទស្សនាវីដេអូ) ក្រ​សួងការ​បរ​ទេស​កម្ពុជា​ ចេញ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ជំទាស់​យ៉ាង​ខ្លាំង​ក្លា​ ចំ​ពោះ​ការ​ដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់​អាមេរិក​​មក​លេី​នាយឧត្តម​សេនីយ៍ ហ៊ីង ប៊ុន​ហៀង

ថ្ងៃពុធ ទី ១៣ មិថុនា ២០១៨​
26

បញ្ចេញយោបល់