ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ (Live) គ.ជ.ប រៀបចំដំណើរការចាប់លេខរៀងគណបក្សនយោបាយ សម្រាប់ការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦ ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ខាងមុខ…

ថ្ងៃអង្គារ ទី ២៩ ឧសភា ២០១៨​
52

បញ្ចេញយោបល់